Ricardo Ramirez Villegas

Företagsdoktorand, Energiteknik

Ricardo har utbildat sig till Byggingenjör på Pontificia Universidad Javeriana i Bogotá, Colombia, och har sedan läst mastersprogrammet Sustainable Technology på Kungliga Tekniska Högskolan. Han har tidigare arbetserfarenhet i Latinamerika och i Sverige med varierande arbetsuppgifter, bland annat som miljökonsult vid ett teknikkonsultföretag i Mexiko City. Nu arbetar Ricardo tillsammans med ByggPartner i Dalarna ABlänk till annan webbplats, ett byggföretag som verkar i Dalarna, Mälardalen och Stockholm.

Projektbeskrivning:

Studien kommer att baseras på en generell kartläggning av de mer vanligt förekommande byggsystemen. En mer detaljerad studie görs för ett urval av system som används av det medverkande företaget. Miljömässiga och ekonomiska konsekvenser av produktionsmetoder, materialval, val av installationssystem, energiförsörjning och energieffektivitet ska vägas in.  Metodologisk kommer både kvantitativa metoder (med undersökningar av olika aktörers erfarenheter) och kvalitativa metoder (i form av simuleringar med tekniska och ekonomiska data) att användas.

Projektet förväntas stärka byggbranschen kompetens beträffande att renoveringar som både är totalekonomiskt fördelaktiga och uppfyller uppsatta energi- och klimatmål.

Publikationer