Tina Lidberg

Tina Lidberg

Företagsdoktorand, Energiteknik
Forskar om energieffektivisering inom det fjärrvärmebebyggda området i regionen Borlänge/Falun. Är en utav tolv forskarstuderande i forskarskolan Reesbe.

Tina har studerat till civilingenjör i energisystem vid Mälardalens Högskola och tog examen 2012. Hon har tidigare arbetat bland annat som driftingenjör vid en bränslepelletsfabrik. Nu arbetar Tina som doktorand tillsammans med Borlänge Energi ABlänk till annan webbplats som är Borlänge kommuns energibolag samt med Stora Tunabyggen ABlänk till annan webbplats som är Borlänge kommuns bostadsbolag.

Projektbeskrivning för Tinas forskningsprojekt:

”Koncernövergripande optimering av energisystem – produktion, distribution och användning.”

Målet med projektet är att hitta metoder för att effektivisera och optimera energisystemet. Resultaten förväntas visa på möjligheter till konkreta systemoptimeringar med avseende på energiproduktion, distribution och användning i ett samhällsnyttoperspektiv.

Publikationer