Personlig presentation av Anna Anåker

Univ lektor omvårdnad, Omvårdnad

Anna Anåker är medicine doktor och arbetar som lektor i omvårdnad.  Hennes forskning handlar dels om den fysiska miljö på strokeenheter, där syftet är att generera kunskap om den fysiska miljön och den komplexa relationen mellan utformningen av miljön, vården och användarens erfarenhet. Forskningen fokuserar på  nybyggda strokeenheter och bedrivs interdisciplinärt (arkitektur och vårdvetenskap). Andra forskningsprojekt handlar om hälso- och sjukvårdens roll i klimat- och miljöarbetet nationellt och globalt, samt att studera sjuksköterskestudenters kunskaper och attityder till hållbarhetsfrågor och klimatförändringar.

Den huvudsakliga undervisningen sker inom ramen för kursen Människa, hälsa & samhälle. Kursen fokuserar på klimatförändringarnas konsekvenser för hälsan, samt hur hälsosektorn kan arbeta med målet om en hållbar utveckling.

Publikationer