Personlig presentation av Anna Anåker

Univ lektor omvårdnad, Omvårdnad

Anna Anåker är medicine doktor och arbetar som lektor i omvårdnad. Hon arbetar med utbildning och forskning, dels kring den fysiska miljöns utformning och roll inom hälso- och sjukvården, där utgångspunkten är att vårdens miljöer ingår i ett hållbart samhällsbyggande, dels med frågor kring klimatförändringarnas konsekvenser för hälsan, samt hur vården ska anpassas till ett förändrat klimat. Forskning och undervisning fokuserar på vilken roll hälso- och sjukvården har i klimat- och miljöarbetet nationellt och globalt, samt studeras sjuksköterskestudenters kunskaper och attityder till frågor om hållbarhet och klimatförändringar.


Publikationer