Mats Öhlén

Personlig presentation av Mats Öhlén

Univ lektor statsvetenskap, Statsvetenskap

Jag undervisar i kurser som relaterar till komparativ politik, politiska partier och Europeiska unionen, samt metod- och uppsatskurser. Vid sidan av undervisningen är jag involverad i det regionala samverkansprojektet "Vägen in".

Mitt forskningsintresse är generellt riktat mot politiska partier och EU. Mer specifikt är jag intresserad av hur politiska agerar inom EU och vilken funktion de fyller inom EU-systemet. Detta bör relateras till nationella system där partierna har spelat en avgörande roll för framväxten av den moderna representativa demokratierna.

Publikationer