Mats Öhlén

Personlig presentation av Mats Öhlén

Univ lektor statsvetenskap, Statsvetenskap
Programansvarig: magisterprogrammet Demokrati, medborgarskap och förändring

Mats Öhlén undervisar i kurser som relaterar till komparativ politik, politiska partier och Europeiska unionen, samt metod och uppsatsskrivning. 

Forskningsintresset är generellt riktat mot politiska partier och EU. Mer specifikt ligger fokus på hur politiska agerar inom EU och vilken funktion de fyller inom EU-systemet. Intresset sträcker sig även till frågan om hur nationella partier påverkas ideologiskt av sina systerpartier i partigruppen inom Europaparlamentet

Publikationer