Personlig presentation av Johan Sonne

Projektledare, Institutionen för information och teknik
Projektledare för Teknikerjakten. Studentrekryterare för Industri och Samhälle. Adjunkt på lärarutbildningen.