Personlig presentation av Johan Sonne

Projektledare, Institutionen Teknik och data/IT
Projektledare för Teknikerjakten. Studentrekryterare för Industri och Samhälle. Adjunkt på lärarutbildningen.