Personlig presentation av Hajo Holtz

Avdelningschef, Näringsliv och företagande

Undervisning: Fokus ligger på marknadsrätt, immaterialrätt, IT-rätt; även andra rättsområden förekommer.

Forskningsområden: Framförallt otillbörliga affärsmetoder samt komparativ rätt (jämförelse mellan svensk och tysk rätt); ett annat intresseområde är dataskydd.

Uppdrag: Just nu är jag avdelningschef för avdelningen Näringsliv och företagande.

________________________________________

Utbildning:

  • Doktorsexamen (Dr. jur.), Leibniz Universität Hannover
  • Masterexamen (LL.M.), University of Edinburgh
  • 2. juridiska statsexamen, Oberlandesgericht Celle
  • 1. juridiska statsexamen, Leibniz Universität Hannover

Erfarenhet:

  • Adjunkt, Högskolan Dalarna
  • Legal Counsel, Klarna AB, Stockholm
  • Tysk advokat, Noerr LLP, Berlin
  • Tingsnotarie, Oberlandesgericht Celle
  • Forskarassistent, Leibniz Universität Hannover

Publikationer