Personlig presentation av Christina Pedersen

Univ adjunkt Sexuell, reproduktiv och perintal hälsa, Omvårdnad
Jag är legitimerd barnmorska, har en master i internationell hälsa och adjunkt vid Akademin Utbildning, Hälsa och Samhälle i ämnet Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Jag är kursansvarig och undervisar i vissa av kurserna som ingår i ämnet.
Publikationer