Åsa Bergman Bruhn

Personlig presentation av Åsa Bergman Bruhn

Doktorand arbetsvetenskap, Arbetsvetenskap
Univ adjunkt arbetsvetenskap, Arbetsvetenskap

Min bakgrund kan verka lite spretig men den röda tråden har genom åren varit inom områdena idrott och fysisk aktivitet samt hälsa och välfärd. Jag har examen från Idrottstränarlinjen (Högskolan Dalarna 1992) och från Sjukgymnastlinjen (Uppsala universitet 1995). Till de praktiska yrkesutbildningarna kan en kandidatexamen i Medicinsk vetenskap och en magisterexamen i Vårdvetenskap adderas till. Jag har arbetat vid Högskolan på Dalarna sedan 2012 och har erfarenhet både av utbildning och forskning likväl som av samverkan och arbetsledning. Sedan 2018 är jag doktorand i arbetsvetenskap.

Min forskning handlar främst om arbetsmiljön och arbetsförhållandena inom hästbranschen, med fokus på ridskolor och travstall. Trots att hästnäringen expanderat de senaste åren har utvecklingen av arbetssätt mer eller mindre stått still och forskning från branschen är relativt begränsad. Men de publikationer som finns har visat på en tvetydig bild med utmaningar och brister, fram för allt gällande den fysiska och den organisatoriska arbetsmiljön, samt styrkor och framgångsfaktorer, fram för allt gällande möjligheten att få arbeta med sin hobby och sin passion. Arbetsvillkoren måste förbättras för att hästnäringen ska kunna erbjuda trygga, säkra, hållbara och attraktiva anställningar. Syftet med min forskning är att generera kunskap om hur anställda och deras chefer på ridskolor och travstall upplever sin arbetsmiljö och sina arbetsvillkor samt hur de ser på möjligheterna att stanna kvar i yrket. Ytterligare ett syfte är att få ökad förståelse för hur man arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet inom branschen. Jag är medforskare i projektet Att förbättra arbetsmiljön och säkerheten inom hästindustrin genom nya metoder och verktyg. Målet med projektet är att tillsammans med hästnäringen utveckla metoder och arbetssätt för ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete, med särskilt fokus på egenskaper som skapar motivation och engagemang.

Jag är också involverad i forskningsprojekten Stay with me - om att behålla, attrahera och rekrytera sjuksköterskor i kommunal äldreomsorg, eBalance - om fallförebyggande och balansträning för äldre och implementering av den svenska fysiska aktiviteten på receptbelagd metod (PAP- S) i primärvården.

Jag undervisar även i ämnen som arbetsmiljö, ergonomi samt vetenskaplig metod.

Publikationer