Fatumo Osman

Personlig presentation av Fatumo Osman

Docent, Omvårdnad
Med dr, Omvårdnad
Univ lektor omvårdnad, Omvårdnad

Jag är sjuksköterska, lektor och docent i omvårdnad. Jag är biträdande ledare för forskningscentret Reproductive, Infant and Child Health (RICH) vid Högskolan Dalarna. Jag disputerade 2017 vid Karolinska institutet med avhandlingen ”Ladnaan –Evaluation of a culturally tailored parenting support program to Somali-born parents”. Sedan hösten 2018 arbetar jag som forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Jag jobbar med forskargruppen Child Health and Parenting (Chap) och ansvarar bland annat för att implementera ett EU-Horizon 2020 finansierat projekt för att utvärdera effekterna av skolbaserade interventioner för att främja flyktingbarns- och ungdomars psykosociala hälsa.

Under 2010-2016 var jag koordinator samt utvecklade det webbaserade master programmet i sexuell och reproduktiva hälsa och rättigheter vid Hargeisa and Amoud universiten i Somalia/Somaliland. Tillsammans med kollegor vid DU har vi utbildat 200 barnmorskolärare i Somalia och i Bangladesh. I det fortsatta arbetet i Somaliland implementerar vi WHO’s ”near-miss” metod för att på ett systematiskt sätt följa upp de interventioner som hälso- och sjukvården sätter in när gravida kvinnor med komplikationer kommer in på sjukhuset.

Mina forskningsområden rör främst att utveckla, implementera och utvärdera ett kulturanpassad föräldraskapsstödprogram för familjer med flyktingerfarenhet, samt skolinterventioner för att främja psykiska hälsa hos barn och ungdomar med flyktingerfarenhet. Jag är för närvarande bihandledare för tre doktorander.

 

Publikationer