Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson

Univ lektor religionsvetenskap, Religionsvetenskap
Jag undervisar om forskningsetik, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och religioners värdegrunder på grundnivå och avancerad nivå. Jag forskar om etiska aspekter av människa-djur relationer.
Fil dr, Religionsvetenskap
Publikationer