Fredrik Karlsson

Personlig presentation av Fredrik Karlsson

Fil dr, (Tjänstledig) Religionsvetenskap
Univ lektor religionsvetenskap, (Tjänstledig) Religionsvetenskap
Jag undervisar om forskningsetik, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och religioners värdegrunder på grundnivå och avancerad nivå. Jag forskar om etiska aspekter av människa-djur relationer.
Publikationer