Personlig presentation av Jonn Are Myhren

Univ lektor byggteknik, Byggteknik
Undervisande lärare i byggteknik. Forskare.
Docent, Byggteknik
Publikationer
Ämnesansvarig
Byggteknik