Personlig presentation av Jonn Are Myhren

Docent, Byggteknik
Univ lektor byggteknik, Byggteknik
Undervisande lärare i byggteknik. Forskare.
Publikationer
Kursansvarig
Ämnesansvarig
Byggteknik