Personlig presentation av Pierre Andersson

Univ lektor spanska, Spanska

Pierre Andersson är fil dr i spanska samt fil mag i engelska, med examen från Göteborgs Universitet (2000). Han har dessutom en gymnasielärarexamen från Malmö Högskola (2001). Efter avslutade studier arbetade han som språklärare i Sverige några år innan han fick tjänst som gymnasielärare i engelska och spanska på en svensk utlandsskola i Spanien. Han har även handlett en mängd lärarstudenter i deras VFU.

Pierre Andersson disputerade 2011. I avhandlingen studerades såväl unga romers som icke-romers attityder till den språkliga varieteten caló och till dem som talar språket. Det talas av romer i södra Spanien, men är på väg att dö ut. Undersökningen visar dock att det pågående projektet att återinföra språket har goda chanser att lyckas, tack vare de positiva attityder främst unga romer har till både språket och dess talare. 

Andersson påbörjade sin anställning vid Högskolan Dalarna 2011. Han är sedan vt 2012 ämnesföreträdare och ansvarar för den språkvetenskapliga inriktningen på nivå III samt för kursen grammatik och skriftlig språkfärdighet på nivå II.