Anna Annerberg

Anna Annerberg

Univ lektor pedagogik, Pedagogik

Universitetslektor i pedagogik med särskilt intresse för skrivande-, lärarprofession och digitaliseringsprocesser i skolan. Programansvarig för Yrkeslärarprogrammet. Arbetar även inom magisterutbildningen i pedagogiskt arbete.

Publikationer