Personlig presentation av Veronica De Majo

Univ adjunkt statsvetenskap, Statsvetenskap

Veronicas forskningsprojekt berör samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och olyckor. Hon studerar bland annat institutionella mekanismer som möjliggör och hindrar policyutveckling och implementering i ett flernivåperspektiv. Hon är intresserad för styrning och ledning, samt samverkan mellan berörda aktörer på global, nationell och lokal nivå.


Publikationer