Personlig presentation av Monica Sandbacka

Univ adjunkt företagsekonomi, Företagsekonomi