Helena Grundén

Doktorand matematikdidaktik, Matematikdidaktik
Doktorand i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet. Avhandlingsarbetet handlar om planering i matematikundervisning. I de ingående studierna undersöks planering som ett socialt fenomen.
Univ adjunkt matematikdidaktik, Matematikdidaktik
Arbetar främst med undervisning på grundlärarprogrammet.
Publikationer