Personlig presentation av Helena Grundén

Univ lektor matematikdidaktik, Matematikdidaktik
Fil dr, Matematikdidaktik
Doktorand i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet. Avhandlingsarbetet handlar om planering i matematikundervisning. I de ingående studierna undersöks planering som ett socialt fenomen.
Publikationer