Carolina Leon Vegas

Personlig presentation av Carolina Leon Vegas

Univ lektor spanska, Spanska
Fil dr, Spanska

Forskning

Min doktorsavhandling publicerades 2008 vid Lunds Universitet  med titeln Ausencia, prohibición y carencia: Estudio de los personajes masculinos y el deseo frustrado en tres obras de García Lorca och den studerar de manliga karaktärer och åtrån i tre pjäser av den spanske dramaturgen och diktaren Federico García Lorca. I min avhandling jobbade jag med teater från ett textuellt perspektiv och använde mig av René Girards teori om den mimetiska åtrån och begreppet transfiguration.  

Efter det jobbade jag med ett projekt kring genus- och queerteori, och forskade i en ung och växande litteraturform som är fanfiction. Jag har tittat på slash, en fanfiction-genre som återskriver redan existerande fiktiva världar och introducerar queera element. I min artikel (”Fanfiktion: la anonimicidad, el texto y el armario”) analyserar jag hur anonymiteten kopplar till fanfiction och fungerar som en garderob (i Sedgwicks mening) varifrån maskerade författare kan skapa och ifrågasätta heteronormativa föreställningar 

De senaste åren har jag ägnat mig åt studier av nutida litteratur skriven i Spanien som speglar effekterna av den finansiella krisen 2008. Jag har studerat författare som Marta Sanz, Isaak Rosa, Javier Moreno och Belén Gopegui bland annat. Områden som intresserar mig inom denna korpus är det urbana rummet, porträtten av den andre, aktivism och fenomen kopplade till krisen så som förlust eller utsatthet.
Jag ingår i två forskningsprojekt: (1) ”The Challenges of International Migration to the Actualisation of Transculturality and Transnationalism in Twenty-First Century Europe” i sammarbete med fyra andra forskare. (2) ”Narratives crossing borders – transcultural perspectives” inom forskarprofilen ISTUD (Interkulturela Studier) med mål att publicera en antologi.  

Undervisning

Som doktor med litteraturvetenskaplig inriktning tar jag hand om kurserna relaterade till litteratur och kultur i Spanska II och III vid Högskolan Dalarna. Jag tar även hand om moment relaterade till akademiskt skrivande och till handledning och examination av kandidatexamensarbete. Min pedagogiska grundsyn bygger på övertygelsen att studenterna lär sig bäst när de är motiverade och trivs i kursen. Som lärare är jag mån att vara en tydlig ledare som visar studenterna det meningsfulla med inlärningen och ger de verktyg som de behöver för att nå sina mål. I min undervisning kan man se viktiga inslag av begrepp som ”collaborative learning”, ”formative assessment” och jag har en ständig eftersträvan att kombinera inlärningen av kunskaper och färdigheter på ett balanserat sätt.

 Publikationer