Johanna Rosenblad

Personlig presentation av Johanna Rosenblad

Univ adjunkt ljud och musikproduktion, Ljud- och musikproduktion

Programansvarig för Ljud- och musikproduktionsprogrammet. Undervisar framför allt i Ljud- och musikproduktion samt Musik- och ljuddesign. Undervisningen omfattar de olika verktygen för inspelning och redigering av ljud/musik, radiosändning, ljudläggning, vetenskapligt skrivande samt projekthantering.

Fil. kand. i Ljud- och musikproduktion. Har även arbetat som produktionstekniker på Sveriges Radio samt som ljudtekniker och musiker.

Publikationer