Personlig presentation av Mikael Jorhult

Tekniker, Ljud- och musikproduktion