Alexis Rydell

Personlig presentation av Alexis Rydell

Fil dr, Arbetsvetenskap
Forskning, samverkan och undervisning.
Univ lektor arbetsvetenskap, Arbetsvetenskap


Publikationer
Ämnesansvarig
Arbetsvetenskap