Alexis Rydell

Personlig presentation av Alexis Rydell

Univ lektor arbetsvetenskap, Arbetsvetenskap
Fil dr, Arbetsvetenskap
Forskning, samverkan och undervisning.


Publikationer