Personlig presentation av Camilla Udo

Docent, Socialt arbete
Fil dr, Socialt arbete
Docent, Klinisk lektor i socialt arbete
Univ lektor socialt arbete, Socialt arbete

Jag arbetar som klinisk lektor, är socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator och docent i socialt arbete vid Akademin Utbildning, Hälsa och Samhälle, Högskolan Dalarna. Jag disputerade med avhandlingen "Existential issues in surgical care-Nurses' experiences and attitudes in caring for patients with cancer" inom Hälsovetenskap vid Mittuniversitetet 2012. Min forskning rör främst olika former av psykosocialt, emotionellt och existentiellt stöd, samt bemötande och kommunikation med människor i kris med fokus på existentiella frågor. Några av de forskningsprojekt jag är involverad i fokuserar på hur vårdpersonal informerar om och kommunicerar svåra besked inom pediatrisk onkologi, familjers kommunikation när ett barn eller en förälder är svårt sjuk, familjers överväganden och ställningstaganden vid nya medicinska behandlingar för barn med spinal muskelatrofi (SMA). Jag ansvarar för strimman Personlig och professionell utveckling (PPU) i Socionomprogrammet och är kursansvarig för Examensarbete för magisterexamen i socialt arbete.

Publikationer