Personlig presentation av Anders Hurtig

Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap, Idrotts- och hälsovetenskap
Universitetsadjunkt som snart disputerar vid Högskolan i Gävle. Programansvarig på Tränarprogrammet för hälsa och idrott vid Högskolan Dalarna (HDa).
Publikationer