Personlig presentation av Carl-Axel Norman

Verkstadstekniker, Maskinteknik