Personlig presentation av Madelen Lagin

Univ lektor företagsekonomi, Företagsekonomi

Madelen Lagin är universitetslektor i Företagsekonomi men har för närvarande en forskningstjänst i Mikrodata analys. Hennes forskningsintressen inkluderar samarbetsstrategier, beslutsfattande och metodutveckling. Hon har publikationer i tidskrifter som Journal of Retailing & Distribution Management och International Review of Retail, Distribution and Consumer Research.

Nuvarande forskningsprojekt handlar om innovativa affärsmodeller under landsbygdsbegränsningar, kunskapsdelning, skapande och implementering i och från tillfälliga nätverk, samt konsumenternas attityder och beteenden till lokala produkter online.

Nuvarande undervisning är fokuserad på vetenskaplig metod inom Mikrodata analys, Business Intelligence, Datavetenskap och informationssystem. Tidigare undervisning har fokuserat på, till exempel, vetenskaplig metod i Företagsekonomi, Företagsstrategi, Marknadsföring, Organisation och Ledarskap.Publikationer