Berit Gesar

Univ lektor omvårdnad, Omvårdnad
Delad tjänst Högskolan Dalarna/Ortopediska kliniken Falun. Undervisar i sjuksköterskeprogrammet. Programansvarig för Specialistutbildningen Vård av Äldre
Publikationer