Johan Heier

Personlig presentation av Johan Heier

Tekn lic, Energiteknik
Univ adjunkt energi och miljöteknik, Energiteknik

Mitt huvudområde är energieffektivisering i byggnader där jag för närvarande fokuserar på renovering, främst i småhus. 2013 tog jag licentiatexamen inom termisk energilagring i byggnader.

Publikationer