Personlig presentation av Eva-Lena Embretsen

Verksamhetsledare, Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna
Planerar och genomför kompetensutveckling för verksamma lärare alla kategorier. Skräddarsyr uppdragsutbildningar inom det mesta för förskola och skola.
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete 1
Publikationer