Personlig presentation av Eva-Lena Embretsen

Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
Verksamhetsledare, Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna
Planerar och genomför kompetensutveckling för verksamma lärare alla kategorier. Skräddarsyr uppdragsutbildningar inom det mesta för förskola och skola.
Publikationer