Personlig presentation av Emelie Westergren

Högskolepedagogisk utvecklare, Nästa Generations Lärande-centrum (NGLC)