Personlig presentation av Anneli Fjordevik

Univ lektor tyska, Tyska
Jag har undervisat i tyska på Högskolan Dalarna sedan 2010, främst i litteraturkurser. Jag handleder examensarbeten med litterär inriktning samt examensarbeten i tyska inom lärarutbildningen. Sedan 2015 är jag ämnesföreträdare i tyska.

 


Undervisning och administration

Jag har i grunden en magisterexamen i Tyska, Engelska och Östeuropakunskap. 2004 disputerade jag i tyska på Uppsala universitet på en doktorsavhandling om intertextualitet i Heinrich von Kleists verk. Efter disputationen undervisade jag många år på Uppsala universitet, dels i litteraturkurser på Tyska A och B och dels i grammatik på Tyska A på den utlandsförlagda kursen Tyska A i Freiburg. Jag undervisade vidare ett par år på olika gymnasieskolor. På Högskolan Dalarna jobbar jag sedan 2010 där jag främst undervisar i litteraturkurser på olika nivåer. Jag handleder examensarbeten med litterär inriktning samt examensarbeten i tyska inom lärarutbildningen. Tillsammans med Maren Eckart har jag byggt upp de litterära kurserna på avancerad nivå samt kurserna i litteraturdidaktik och tyskspråkig barn- och ungdomsalitteratur. Jag är vidare aktiv i olika nätverk och projekt, t ex litteraturdidaktik online med Halden, Bergen och Linnéuniversitetet; GLS – Germanistische Literatur in Schweden och har medverkat i ett EU-Tempus-projektet Comolte (författande av läromaterial). Jag är ämnesföreträdare för tyska samt har inriktningsanvar för lärarutbildningsämnet tyska.


Forskning


Jag doktorerade vid Uppsala universitet i ämnet tyska på avhandlingen Heinrich von Kleists ”Amphitryon. Lustspiel nach Molière” unter dem Aspekt der Intertextualität im Gesamtwerk. Avhandlingen behandlade olika typer av intertextuella arbetsformer i Kleists dramer, noveller, essayer, brev etc. medutgångspunkt i Kleists egna tankar om Verzeichnung och Erfindung.

Under åren 2012-2014 har jag deltagit i ett NGL(New Generation Learning)-projekt, finansierat av Högskolan Dalarna. Projektet har bestått av tre delar; i det första studerades de nya generationernas litterära världar. Här gjorde jag en undersökning på fanfiction (fans som skriver fiktion till redan existerande litteratur/filmeretc.) till Cornelia Funkes Tintenwelt. Jag tittade främst på metatexterna, dvs texterna som fansen skrev för att kommentera varandra samt hur de beskrev vad de gjorde med ursprungstexten, ofta i form av en author’s note i början av texten. I den andra delen av NGL-projektet genomförde jag tillsammans med kolleger vid Högskolan Dalarna en undersökning om språkstudenter vid Högskolan Dalarna och i vilken utsträckning de känner till fankulturer på nätet och huruvida de deltar och vad de i så fall gör och varför. I den tredje delen utfördes en praktisk-didaktisk implementering av våra resultat på vår egen undervisning; vi tog in vissa moment från fankulturvärlden för att prova nya undervisningsmetoder.

2016 påbörjade jag ett projekt om litteratur och nya medier inom ramen för KIG (Kultur Identitet Gestaltning) på Högskolan Dalarna tillsammans med Maren Eckart. Etfer en kartläggning av olika genrer och fenomen gick vi över till att intervjua svenska och tyska förlag som specialiserat sig på online-utgivning (främst ljudböcker) samt författare för att få en inblick i skrivandeprocessen när en text skrivs direkt för lyssnande och inte läsande. 

2021 påbörjade jag ett projekt om tyskspråkig ungdomslitteratur. Det handlar dels om de vuxnas roll men även om självbilder, identitet och kroppsuppfattning.


 Publikationer