Anneli Fjordevik

Univ lektor tyska, Tyska
Jag har undervisat i tyska på Högskolan Dalarna sedan 2010, främst i litteraturkurser. Jag handleder examensarbeten med litterär inriktning samt examensarbeten i tyska inom lärarutbildningen. Sedan 2015 är jag ämnesföreträdare i tyska.

 


Undervisning och administration

Jag har i grunden en magisterexamen i Tyska, Engelska och Östeuropakunskap. 2004 disputerade jag i tyska på Uppsala universitet på en doktorsavhandling om intertextualitet i Heinrich von Kleists verk. Efter disputationen undervisade jag många år på Uppsala universitet, dels i litteraturkurser på Tyska A och B och dels i grammatik på Tyska A på den utlandsförlagda kursen Tyska A i Freiburg. Jag undervisade vidare ett par år på olika gymnasieskolor. På Högskolan Dalarna jobbar jag sedan 2010; jag undervisar främst i litteraturkurser på olika nivåer men är även delaktig i vissa grundläggande kurser och den första grammatikkursen. Jag handleder examensarbeten med litterär inriktning samt examensarbeten i tyska inom lärarutbildningen. Tillsammans med Maren Eckart har jag byggt upp de litterära kurserna på avancerad nivå. Jag är vidare aktiv i olika arbetsgrupper (t ex om litteraturdidaktik och GLS – Germanistische Literatur in Schweden) och har medverkat i ett EU-Tempus-projekt (”Comolte”) med författande av läromaterial
och träning av online- undervisning för blivande språklärarutbildare i Vitryssland
och Azerbajdzjan.
Sedan 2015 är jag ämnesföreträdare i tyska.


Forskning


Jag doktorerade vid Uppsala universitet i ämnet tyska på avhandlingen Heinrich von Kleists ”Amphitryon. Lustspiel nach Molière” unter dem Aspekt der Intertextualität im Gesamtwerk. Avhandlingen behandlade olika typer av intertextuella arbetsformer i Kleists dramer, noveller, essayer, brev etc. medutgångspunkt i Kleists egna tankar om Verzeichnung och Erfindung.


Under åren 2012-2014 har jag deltagit i ett NGL(New Generation Learning)-projekt, finansierat av Högskolan Dalarna. Projektet har bestått av tre delar; i det första studerades de nya generationernas litterära världar. Här gjorde jag en undersökning på fanfiction (fans som skriver fiktion till redan existerande litteratur/filmeretc.) till Cornelia Funkes Tintenwelt. Jag tittade främst på metatexterna, dvs texterna som fansen skrev för att kommentera varandra samt hur de beskrev vad de gjorde med ursprungstexten, ofta i form av en author’s note i början av texten. I den andra delen av NGL-projektet genomförde jag tillsammans med kolleger vid Högskolan Dalarna en undersökning om språkstudenter vid Högskolan Dalarna och i vilken utsträckning de känner till fankulturer på nätet och huruvida de deltar och vad de i så fall gör och varför. I den tredje delen utfördes en praktisk-didaktisk implementering av våra resultat på vår egen undervisning; vi tog in vissa moment från fankulturvärlden för att prova nya undervisningsmetoder.


2016 påbörjade jag ett projekt om litteratur och nya medier inom ramen för KIG (Kultur Identitet Gestaltning) på Högskolan Dalarna tillsammans med Maren Eckart.


 Publikationer