Anton Grenholm

Personlig presentation av Anton Grenholm

Univ adjunkt medicinsk vetenskap, Medicinsk vetenskap
Hållbarhetsstrateg, Utbildnings- och forskningskansliet (20 %)
Doktorand vårdvetenskap, Idrotts- och hälsovetenskap
Doktorand inom området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik (80%)


Publikationer