Anton Grenholm

Personlig presentation av Anton Grenholm

Doktorand vårdvetenskap, Idrotts- och hälsovetenskap
Univ adjunkt medicinsk vetenskap, Medicinsk vetenskap
Hållbarhetsstrateg (Utbildnings- och forskningskansliet), och Miljösamordnare (Fastighetsavdelningen)

Min tjänst delas för närvarande mellan två uppdrag:
Hållbarhetsstrateg (50 %) - ansvar och stöd för Högskolans Dalarnas arbete för att främja en hållbar utveckling i utbildning och forskning.
Miljösamordnare (50 %) - samordning av arbetet för att minska verksamhetens direkta miljöpåverkan.

Publikationer