Personlig presentation av Lina Mörk

Studievägledare, Avdelningen för studentservice
Studie-, & karriärvägledare Samhällsvetarprogrammet Språk Breddat deltagande

Pågående: Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1)

Fil. masterexamen pedagogik (2012)

Yrkesexamen: Studie- och yrkesvägledare (2007)

Fil. kand. studie och yrkesvägledning (2007)


Kursengagemang: Att vägleda nyanlända elever 7,5 hp

 

Grundläggande kunskaper och färdigheter inom:

Lösningsfokuserat förhållningssätt 

Coachande förhållningssätt 

Motiverande samtal 

Publikationer