Lina Mörk

Studievägledare, Avdelningen för studentservice
Studie-, & karriärvägledare Samhällsvetarprogrammet Språk Projekt: utveckla stödet för breddat deltagande