Lenka Klimplová

Personlig presentation av Lenka Klimplová

Univ lektor företagsekonomi, Företagsekonomi

Jag är anställd som universitetslektor i företagsekonomi (vid nuvarande Institutionen för humaniora, samhällsvetenskap och medier) sedan 2013, men har jobbat på Högskolan Dalarna sedan 2008 som gästföreläsare och universitetsadjunkt.

Jag har varit programansvarig för Magisterprogrammet i företagsekonomi med ett internationellt fokus i 6 år (just nu är jag föräldraledig). Åren 2019–2020 var jag också ämnesföreträdare i företagsekonomi. Under 2017 var jag vald till Områdesnämnden för Samhällsvetenskap (ONSAM) och 2018–2020 var jag ONSAMs vice-ordförande, nu är jag ONSAMs ordförande.

Min tidigare forskning fokuserade på arbetsgivares beslutfattande om kompetensförsörjning och ”matching” på arbetsmarknaden. Åren 2012–2014 var jag manager för det internationella projektet ”Active Matching: Strategic Support of Labour Market Counselling” vid Masaryk Universitet, Tjeckien, där jag var anställd under 12 år som forskningsassistent/forskare. Den senaste forskningsansökan handlar om ledarskap på distans. Jag är också mycket intresserat av pedagogisk forskning och har publicerat konferenspapper och bokkapitel om ”flipped classroom”. År 2020 utnämndes jag till excellent lärare.Publikationer