Personlig presentation av Lenka Klimplova

Univ lektor företagsekonomi, Företagsekonomi
Publikationer