Christine Cox Eriksson

Christine Cox Eriksson

Fil dr, Engelska
Arbetar inom ämnet engelska med lärarutbildningskurser samt med en del kurser i pedagogiskt arbete. Handledar examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Forskar om ordförrådsutveckling i skolan.
Univ lektor engelska, Engelska

Christine Cox Eriksson är uppvuxen i USA och fick sin kandidatexamen 1980 (Bachelor of Arts with a major in German) från Humboldt State University och sin mastersexamen 1982 (Master of Arts in Germanic Languages) från Indiana University. Hon har svensk gymnasielärarutbildning (engelska, tyska med språkvetenskaplig inriktning) och har tjänstgjort i tio år vid Komvux i Sverige. I USA har hon arbetat med engelska som andra språk på låg- och mellanstadiet och fördjupat sig i läs- och skrivinlärning för yngre barn. Christine Cox Eriksson har varit anställd vid Högskolan Dalarna sedan 2007, först som adjunkt i engelska och sedan 2015 som lektor i engelska.


Christine Cox Eriksson disputerade i november 2014 med avhandlingen Children's vocabulary development: The role of parental input, vocabulary composition and early communicative skills vid specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Hon är lärarutbildare och forskar om ordförrådsutveckling i skolan.


Publikationer