Christine Cox Eriksson

Personlig presentation av Christine Cox Eriksson

Fil dr, Engelska
Arbetar huvudsakligen med undervisning och forskning inom det förskolepedagogiska området. Handledar examensarbeten och har bedrivit forskning om ordförrådsutveckling i skolan.
Univ lektor engelska, Engelska

Christine Cox Eriksson är uppvuxen i USA och fick sin kandidatexamen 1980 (Bachelor of Arts with a major in German) från Humboldt State University och sin mastersexamen 1982 (Master of Arts in Germanic Languages) från Indiana University. Hon har svensk gymnasielärarutbildning (engelska, tyska med språkvetenskaplig inriktning) och har tjänstgjort i tio år vid Komvux i Sverige. I USA har hon arbetat med engelska som andra språk på låg- och mellanstadiet och fördjupat sig i läs- och skrivinlärning för yngre barn. Christine Cox Eriksson har varit anställd vid Högskolan Dalarna sedan 2007, först som adjunkt i engelska och sedan 2015 som lektor i engelska.


Christine Cox Eriksson disputerade i november 2014 med avhandlingen Children's vocabulary development: The role of parental input, vocabulary composition and early communicative skills vid specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Hon har forskat om ordförrådsutveckling i skolan och arbetar sedan 2020 med undervisning och forskning i det förskolepedagogiska området.


Publikationer