Ewa Wäckelgård

Personlig presentation av Ewa Wäckelgård

Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik, Energiteknik
Proprefekt, Institutionen för information och teknik

Ewa Wäckelgård har högskoleexamen i fysik (1981) och ämneslärarexamen i matematik och fysik (1984) från Uppsala universitet. Hon disputerade 1987 vid fysiska institutionen, Uppsala universitet.Hon övergick året därpå till forskning vid institutionen för teknikvetenskaper, där hon blev docent 1997 respektive befordrad till professor i fasta tillståndets fysik 2004.

Hon innehar sedan 2007 en professur i energiteknik vid Högskolan Dalarna och har sedan 2008 haft uppdrag som forskningsledare för forskningsprofilen Energi, skog och byggd miljö samt är ämnesansvarig för energiteknik.

Hon leder företagsforskarskolan Reesbe (Resource Efficient Energy Systems for Built Environment), som sker i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan i Gävle (den senare värd för Reesbe). Hon innehar en gästprofessur vid Högskolan i Gävle sedan 2013 med uppdraget att leda Reesbe.

Hon innehar uppdrag som proprefekt vid institutionen för information och teknik.

Forskningsprojekt
Publikationer