Personlig presentation av Sara Nittve

Forskarstuderande, Svenska som andraspråk
Jag är doktorand och ägnar mig åt stilistik, semantik, grammatik utifrån ett andraspråksperspektiv och är särskilt intresserad av användning av bestämdhet.
Univ adjunkt svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
Läser in, planerar, undervisar, examinerar och utvärderar.