Henrietta Forsman

Med dr, (Tjänstledig) Omvårdnad
Univ lektor omvårdnad, (Tjänstledig) Omvårdnad

Jag tog min sjuksköterskeexamen vid Högskolan Dalarna 2003. Efter det arbetade jag kliniskt på en kirurgisk vårdavdelning och skrev under den tiden också en magisteruppsats. Såväl under sjuksköterskeutbildningen som under tiden efter examen har jag haft ett stort intresse för hur kunskaper tas tillvara och används i det kliniska arbetet för att komma patienten till nytta. Det ledde mig till det projekt där jag bedrev min forskarutbildning som jag 2006 påbörjade inom ramen för Nationella Forskarskolan i Vård och Omsorg. Doktorandprojektet fokuserade på nyutbildade sjuksköterskors användning av forskningsresultat i kliniskt arbete, och baserades på data från LUST-studien vid Karolinska Institutet, där jag disputerade 2011. Jag jobbar nu som lektor i Sjuksköterskeprogrammet med uppdrag som klinisk lektor med särskild anknytning till ortopedkliniken, Falu lasarett. Jag har ett särskilt intresse för frågor som berör evidensbaserad vård och för hur kunskap och handling kan integreras i det kliniska arbetet för bästa möjliga vårdkvalitet.

Publikationer