Ulrika Gabrielsson

Ulrika Gabrielsson

Bibliotekarie, Bibliotek Falun
Arbetar med forskningsdata vid Högskolan Dalarna. Andra arbetsuppgifter är handledning i systematiska översikter, fjärrlån, inköp och katalogisering.