Personlig presentation av Björn Blomqvist

Univ adjunkt företagsekonomi, Entreprenörskap