Björn Andersson

Univ adjunkt företagsekonomi, Entreprenörskap