Catharina Nyström Höög

Personlig presentation av Catharina Nyström Höög

Professor svenska, (Tjänstledig) Svenska

Catharina Nyström Höög är textforskare med särskilt intresse för myndigheters skrivna texter. För närvarande är hon verksam i projektet En ny genre och dess arkeologi, som handlar om svenska myndigheters värdegrundstexter https://www.rj.se/anslag/2015/en-ny-genre-och-dess-arkeologi-svenska-myndigheters-vardegrundstexter/

 


Publikationer