Personlig presentation av Lena Dafgård

Pedagogisk utvecklare inriktning digital kompetens, Nästa Generations Lärande-centrum (NGLC)
Undervisar i högskolepedagogik, arbetar med pedagogisk konsultation och hur man kan använda digitala teknologier för att stödja studenters lärande samt leder seminarier i att skriva pedagogisk portfölj.
Fil dr Tillämpad IT inriktning utb.vetenskap, Nästa Generations Lärande-centrum (NGLC)


Lena Dafgård är pedagogisk utvecklare inriktning digital kompetens på NGL-centrum sedan hösten 2019. Hon har bakgrund som språklärare och har lärarlegitimation i bland annat engelska, svenska och franska för grundskolan och gymnasiet. Lena Dafgård har stort intresse för pedagogik och användning av digitala verktyg för att stödja studenters lärande. Hon har en magisterexamen i pedagogik med inriktning mot ledarskap från Skolledarhögskolan vid Uppsala universitet, en breddad magisterexamen i IT-stödd distansutbildning och hon har också läst vuxenpedagogik och IKT-pedagogik. Lena Dafgårds undervisningserfarenhet spänner över grundskola (årskurs 1-9), komvux, kvalificerad yrkeshögskola (KY), uppdragsutbildning på företag samt högre utbildning. Under 2002-2003 undervisade hon på personalvetarprogrammet vid Uppsala universitet och hon har haft kursen ”Skrivande i yrkeslivet” på Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet i tre år. Som doktorand har hon undervisat på Chalmers och på lärarprogrammen vid Göteborgs universitet.  

 

Lena Dafgårds intresse för högskolepedagogik väcktes 2007-2008, när hon var med och utvecklade PIL-enhetens verksamhet som forskarutbildningsrepresentant i styrgruppen för PIL-enheten, (Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande), som precis hade startat vid Göteborgs universitet. Sedan 2011 har Lena Dafgård varit pedagogisk utvecklare och arbetat med högskolepedagogisk utveckling vid Mälardalens högskola, Högskolan i Skövde och vid Göteborgs universitet 2013-2019. Som pedagogisk utvecklare har hon varit kursansvarig, examinator och undervisat på olika högskolepedagogiska kurser, mest på engelska. Hon har också arbetat med pedagogisk konsultation för att hjälpa lärare att utveckla sin undervisning. Sedan 2013, har hon även haft seminarier för lärare som vill skriva sin pedagogiska portfölj och hon är ofta anlitad som sakkunniggranskare av pedagogiska portföljer.

 

Lena Dafgård hade sin första distanskurs 1994, vilket var en uppdragsutbildning för Telias medarbetare. Sedan dess har hon själv också studerat mycket på distans och arbetat mycket med fortbildning av lärare inom nätbaserad utbildning både i Finland och i Sverige. Lena Dafgård har skrivit specialanpassat läromedel för distanskurser i engelska (”The Distance Learning Connection”) samt en handbok för blivande distanslärare (”Flexibel utbildning på distans”). Nätbaserad utbildning och användning av teknologier för att stödja studenters lärande är också hennes forskningsintressen. I januari 2020 disputerade Lena Dafgård i Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap på IT-fakulteten vid Göteborgs universitet med avhandlingen ”Digital Distance Education – A Longitudinal Exploration of Video Technology”.Publikationer