Marie Moström Åberg

Marie Moström Åberg

Univ adjunkt arbetsvetenskap, (Tjänstledig) Arbetsvetenskap
Doktorand arbetsvetenskap, Arbetsvetenskap

Jag tog en Magisterexamen i Pedagogik med arbetslivsinriktning vid Högskolan Dalarna 2004 och har sedan dess arbetet som universitetsadjunkt vid Högskolan Dalarna inom pedagogik och arbetsvetenskap. Som lärare har jag undervisat i kurser om Arbetslivspedagogik och KULA-kurser. Nu undervisar jag främst inom Personal och Arbetslivsprogrammet (PAL).

Mina ämnes- och intresseområden är lärande i arbetslivet, kommunikation, ledarskap, Attraktivt Arbete, förändrings- och utvecklingsprocesser och grupp-processer.

Utöver lärarrollen har jag även ansvarat för PAL-programmets arbetslivsanknytning och därmed haft många kontakter med personalare i Dalarna. Jag representerar Sveriges HR-förening i Dalarna och anordnar Frukostmöten i Falun i samarbete med bl a Landstinget, Falu Kommun och Nordstedt & Partners.

Jag har även påbörjat Doktorandstudier inom ämnet Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens Högskola. Forskningsprojekt jag medverkat i har handlat om Attraktivt Arbete, Organisationskultur, Ledarskap och kommunikation samt Arbetsmiljö.

Publikationer