Marie Moström Åberg

Personlig presentation av Marie Moström Åberg

Doktorand arbetsvetenskap, Arbetsvetenskap
Univ adjunkt arbetsvetenskap, Arbetsvetenskap

Jag tog en Magisterexamen i Pedagogik med arbetslivsinriktning vid Högskolan Dalarna 2004 och har sedan dess arbetet som universitetsadjunkt vid Högskolan Dalarna inom pedagogik och arbetsvetenskap. Som lärare har jag undervisat i kurser om Arbetslivspedagogik och KULA-kurser. Nu undervisar jag främst inom Personal och Arbetslivsprogrammet (PAL).

Mina ämnes- och intresseområden är lärande i arbetslivet, kommunikation, ledarskap, Attraktivt Arbete, förändrings- och utvecklingsprocesser och grupp-processer.

Utöver lärarrollen har jag även ansvarat för PAL-programmets arbetslivsanknytning och därmed haft många kontakter med personalare i Dalarna. Jag representerar Sveriges HR-förening i Dalarna och anordnar Frukostmöten i Falun i samarbete med bl a Falu Kommun. Sedan 2018 har jag varit med och byggt upp LeDa - Ledarutveckling i Dalarna, ett samarbetsprojekt med kommuner i Dalarna. vi erbjuder kurser i ledarskap, vilket har tagit en hel del av min tid 2018-2020. 

Hösten 2020 återtog jag mina doktorandstudier inom ämnet Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens Högskola, och beräknas vara klar ht 21. Forskningsprojekt jag medverkat i har handlat om Attraktivt Arbete, Organisationskultur, Ledarskap och kommunikation, Arbetsmiljö och Transformativt lärande. I min kappa fokuserar jag praktisk kunskap och vilka konsekvenser olika synsätt får pedagogiken. 

Publikationer