Gunnar Rosén

Personlig presentation av Gunnar Rosén

Senior professor Arbetsvetenskap, Arbetsvetenskap
Jag medverkar i forskningsprojekt och undervisning kring arbetsmiljöfrågor och då framförallt inom det yrkeshygieniska området.

Min bakgrund är inom arbetsmiljöforskning och då särskilt inom området yrkeshygien. Disputerade 1989 och blev adjungerad professor med inriktning arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna 2003.

Publikationer