Magnus Jobs

Chef för utbildnings- och forskningskansliet, Utbildnings- och forskningskansliet
Ämnesansvarig och examinator, forskning (molekylärmedicin)
Docent, Medicinsk vetenskap

Manus Jobs är akademichef för akademin Utbildning, hälsa och samhälle.     

Magnus Jobs är docent i medicinsk vetenskap. Forskningen har i huvudsak handlat om metodutveckling för att analysera nukleinsyra i olika sammanhang. Initialt handlade forskningen om att utveckla laborativa protokoll för att studera skillnader mellan olika människors arvsmassa (DNA) i syfte att förstå de genetiska komponenterna i vanligt förekommande sjukdomar så som Alzheimers sjukdom och diabetes. Den postdoktorala forskningen handlade om att ta fram nukleinsyrabaserade laboratorieprotokoll för att avslöja förekomst av mikroorganismer i kliniska prover.  

Publikationer
Ämnesansvarig
Geografi