Désirée von Ahlefeld Nisser

Personlig presentation av Désirée von Ahlefeld Nisser

Univ lektor pedagogik, Pedagogiskt arbete 2
Docent, Pedagogik 1

Désirée von Ahlefeld Nisser
Docent, lektor i pedagogik. Fil dr i specialpedagogik.
Uppvuxen i Nacka men bor sedan många år i Djurås i Dalarna. Désirée har en mellanstadielärare– och specialpedagogexamen. 1999 tog hon en magisterexamen i specialpedagogik och 2009 disputerade hon i samma ämne på avhandlingen Vad kommunikation vill säga – en iscensättande studie om specialpedagogers yrkesroll och kunskapande samtal.Désirée har ett särskilt intresse för kvalificerade, pedagogiska samtal och hur dessa kan kopplas till begreppet inkludering. Hon ingår i flera nationella och internationella nätverk inom det specialpedagogiska området med fokus på inkluderingsfrågor.

Publikationer