Personlig presentation av Irma Vaarala

Univ adjunkt svenska, Svenska
Kursansvarig
Didaktik, bedömning, betygssättning och dokumentation - gymnasieskolans yrkesprogram (PG1063)
Didaktik, bedömning, betygssättning och dokumentation - ämneslärare (PG1066)
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag samt utvärdering och utvecklingsarbete - gymnasieskolans yrkesprogram (PG2060)
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag samt utvärdering och utvecklingsarbete - ämneslärare (PG2061)
Specialpedagogik – gymnasieskolans yrkesprogram (varav 3 hp VFU) (PG1100)
Svenska 1 för grundlärare F-3: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur (GSV28M)
Svenska 2a för grundlärare 4-6: Skrivande, skrivundervisning och skrivutveckling (SV2022)
Svenska 2a för grundlärare F-3: Skrivande, skrivundervisning och skrivutveckling (SV2006)
Svenska med didaktisk inriktning I (GSV26X)
Svenska med didaktisk inriktning II (GSV26Y)
Svenska med didaktisk inriktning III för gymnasieskolan (GSV26Z)
Svenska: Text och tal (GSV2BN)
Ungdomars uppväxtvillkor och sociala relationer - gymnasieskolans yrkesprogram (PG1065)
Ungdomars uppväxtvillkor och sociala relationer - ämneslärare (PG1068)
Utveckling och lärande - gymnasieskolans yrkesprogram I (varav 3 hp VFU) (PG1095)
Utveckling och lärande - gymnasieskolans yrkesprogram II (varav 4,5 hp VFU) (PG1096)
Utveckling, lärande och ledarskap - ämneslärare (PG1067)
Utveckling, lärande och ledarskap i skolan - gymnasieskolans yrkesprogram (PG1064)
Utvärdering och utvecklingsarbete i gymnasieskolans yrkesprogram (PG2054)