Therese Granström

Personlig presentation av Therese Granström

Univ adjunkt vårdvetenskap inr omvårdnad särskilt geriatrik, Omvårdnad

Jag tog min sjuksköterskeexamen vid Mälardalens högskola januari 2000. Därefter arbetade jag kliniskt inom kommunal äldrevård samtidigt som jag färdigställde min D-uppsats. Har under mina år som adjunkt arbetat i kurser med VFU inom kommunerna och byggt upp struktur för samarbete mellan kommunerna och högskolan. Är sedan 2013 doktorand på Uppsala Universitet och har sedan dess parallellt med forskarutbildningen arbetat med kommunal vårdutveckling http://www.du.se/sv/Samverkan/kunskapscentrum-for-kommunal-vardutveckling/.

Inom ramen för mitt forskningsprojekt följer jag patienter som fått behandling med anti-VEGF läkemedel för diabetesmakulaödem och samlar in medicinska data samt upplevd livskvalitet och synrelaterad hälsa.

Publikationer