Personlig presentation av Mårten Hugosson

Docent företagsekonomi, Företagsekonomi
Univ lektor företagsekonomi inr organisation o ledarskap, Företagsekonomi
Publikationer