Personlig presentation av Mårten Hugosson

Univ lektor företagsekonomi inr organisation o ledarskap, Företagsekonomi
Docent företagsekonomi, Företagsekonomi
Publikationer