Elisabet Nerpin

Med dr, Medicinsk vetenskap
Univ lektor medicinsk vetenskap, Medicinsk vetenskap
I min anställning som lektor undervisar jag inom sjuksköterskeprogrammet ex. färdighetsträningar, vetenskapligmetod, sjukdomslära samt verksamhetsförlagd utbildning. Jag har också ansvar för en rad fristående kurser inom ämnet kardiologi.
Publikationer