Personlig presentation av Elisabet Nerpin

Univ lektor medicinsk vetenskap, Medicinsk vetenskap
I min anställning som lektor undervisar jag inom sjuksköterskeprogrammet ex. färdighetsträningar, vetenskapligmetod, sjukdomslära samt verksamhetsförlagd utbildning. Jag har också ansvar för en rad fristående kurser inom ämnet kardiologi.
Med dr, Medicinsk vetenskap
Publikationer