Personlig presentation av Pär Eriksson

Univ adjunkt informatik, Informatik
Biträdande avdelningschef, Avd Data och informationshantering