Kimmo Vuori

Studieadministratör, Avdelningen för studentservice